image

Mieszanki nasion traw puszczykowo

Zakładanie trawnika

Zakładając trawnik, powinno się wybrać obszar jak najbardziej prosty. Jeżeli jest to nie możliwe, teren należy wyrównać. Najlepiej jest spulchnić glebę, a następnie wygładzić, żeby nie było dołków i wyrzucić większe korzenie wyrwanych niepotrzebnych roślin. Kiedy mamy już teren wyrównany, przystępujemy do zasiania mieszanki nasion traw. Później, dobrze jest posypać zasiane nasiona, równomiernie piaskiem. Można do tego użyć manualny siewnik do nawozu. Po zasypaniu nasion trzeba je delikatnie podlać, aby rozpoczęły jak najszybciej kiełkować. Na wyniki trzeba poczekać mniej więcej dwa tygodnie, a czasem należy ponownie użyć mieszanki nasion traw gdy dostrzeżemy braki w rośnięciu. Czynność niekiedy trzeba powtórzyć, jeśli trawa była zbyt rzadko zasiana.


sitemap